Bessarabian Grooves van Ashkenaz tot Ararat

Monique Lansdorp

In principe is deze muziekgroep vol voor blazers! Maar…….
Als zich alsnog meerdere deelnemers aanmelden, kunnen we kijken of we een extra docent kunnen inzetten. Meld je even aan voor een plekje op de wachtlijst via info@muziekherfstweek.nl

Van Ashkenaz (Hebreeuws voor “Duitsland”) over de kruispunten van Europa tot aan de berg Ararat, een gebied waar – tot op de dag van vandaag – grenzen vaak veranderden en volkeren zich voortbewogen. Twee geloven – christendom en jodendom – bestreden en inspireerden elkaar en vormden de bakermat voor onze cultuur. De traditionele muziek getuigt daarvan en geeft inzage in het karakter van de mensen en hun dagelijks leven. We gaan op onderzoek naar deze muziek van “jews & christians” , van dorpswijsjes tot gecomponeerde stadsliederen. Zo volgen we het Europese muzikale erfgoed tot aan de zwarte zee en in de Kaukasus. Een bijzondere plaats binnen het repertoire nemen de minderheden in, met vaak verrassende en interessante volksmuziek.

We spelen aanstekelijke dansmuziek, feestliederen, ingetogen afscheidsliederen, kortom “ rouw en trouw ” voor strijkers, blazers, percussionisten, tokkelaars-toetsenisten. Iedereen is welkom, mits je je instrument redelijk beheerst, en/of bekend bent met lezen van akkoordschema’s. Improvisaties komen ook aan bod voor wie durft!

Ons doel: horen, zien en “de sensatie van het herkennen van muziekstijlen” ervaren.

Deze themagroep zal gedeeltelijk samenwerken met die van Gerwil Kusters (Rondom Ararat). We starten in midden Europa en reizen elkaar tegemoet over verschillende routes naar de Zwarte zee waar, na een paar gezamenlijke sessies, de mooiste arrangementen zullen ontstaan…..

alvast een voorproefje om de sfeer weer te geven:

hoe het was……Yiddish song from the Shtettl

Yiddish Song From the Shtetl – YouTube

hoe het is …….Konstans Retro

Konsonans Retro – YouTube

Hoe het ook kan nu………..Bessarabian Breakdown

Bessarabian Breakdown – YouTube

hoe het was…..Moldavian Csango Ba

Moldavian Fiddle and Kobza: Csango Bal – YouTube

hoe het is…….Hangul….geheel verzorgde tutorial …….

TUTORIAL VIOARĂ #5 / HANGUL – Orchestra Fraților Advahov (original) ? – YouTube

Bessarabian Bulgarian music – YouTube

Moldavian Hora – YouTube

Moldovan folk music – Etnos – Rău mă dor mănuţele – YouTube