BESTUUR

Gegevens

Stichting Muziek Herfstweek, gevestigd te Haarlem

Email: via contactformulier

Website: www.muziekherfstweek.nl

Postadres: Lekdijk Oost 11, Beusichem

KvK nummer: 69828601

RSIN/Fiscaal nummer: 858029194

Bankrekening: NL27 RABO 0327 0018 95

Telefoon: 0624583516

Bestuur per 1 maart 2024

Janette van der Aa (Voorzitter)

Jet van Scheindelen (Secretaris)

Netty Verschuren (Penningmeester)

Junior van Rijn

Henk Oostrom

De bestuursleden ontvangen geen beloning. Eventuele onkosten worden vergoed met een maximum zoals wettelijk vastgelegd in de eisen gesteld aan stichtingen met een ANBI status. De leden van het bestuur zijn gezamenlijk bevoegd.

Statutaire doelstelling (verkort)

De stichting heeft ten doel:

  • Het bevorderen van de belangstelling voor en beoefening van volks- en wereldmuziek.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het organiseren van evenementen en voorstellingen met volks- en wereldmuziek.

Beleid van de Stichting richting komende jaren

Het beleid van de stichting is erop gericht de komende jaren te komen tot een verdere groei van het aantal deelnemers van de Muziek Herfstweek. In 2025 zou een aantal van 80 deelnemers een goed resultaat zijn. Met dat aantal deelnemers is een groei van het aanbod in verschillende genres haalbaar van 6 naar 8 à 9. Dat biedt in elke geval de mogelijkheid het aanbod in de huidige genres zoveel mogelijk te continueren en daarnaast nieuwe genres in het aanbod op te nemen. Mits daar voldoende blijvende belangstelling voor is.

Voorwaarde voor die verdere groei is wel dat er mogelijkheden moeten worden gevonden om voor deelnemers die voor het eerst naar de Muziek Herfstweek komen de financiële drempel wat te verlagen. Dat kan alleen door het vinden van externe geldbronnen omdat we het niet verantwoord vinden daar de overige deelnemers mee te belasten.

Met betrekking tot de introductie van nieuwe genres wordt gedacht aan de mogelijkheid van het organiseren van kleinschaliger evenementen voor één thema of genre. Daartoe zal de samenwerking geïntensiveerd worden met o.a. de Stichting Volksmuziek Nederland of zal samenwerking worden gezocht met andere organisaties die zich bezighouden met (amateur)muziekbeoefening op het gebied van volks- en wereldmuziek.

Nadat het gewenste aantal deelnemers en verschillende stijlen en genres is bereikt zullen donaties, subsidies en sponsorgelden worden aangewend voor het inhuren van docenten/begeleiders van incidentele korte activiteiten en voor het verlagen van de bijdrage voor alle deelnemers.

Financiële verantwoording

Zie hiervoor de Jaarrekening 2023 en de Jaarrekening-2022 .

Activiteiten

De Stichting Muziek Herfstweek organiseert sinds haar oprichting elk jaar een muziekevenement gericht op amateurs die kennis willen maken met volks-, wereld- en folkmuziek of deze muziekvormen beoefenen. Het evenement duurt een week en vindt traditioneel plaats in de herfstvakantie. De laaste (41ste) Muziek Herfstweek vond plaats van 15 t/m 20 oktober 2023.