Van Gibraltar tot beiroet

… het onuitputtelijk potentieel van volksmuziek.

Gerwil Kusters & Monique Lansdorp

De huidige bereikbaarheid van de volksmuziek leidt , via internet en festival , tot nieuwe inspiratie en mondiale kruisbestuiving.

Zoals de oude componisten zich lieten inspireren door plaatselijke volksliedjes , zo ontwikkelt de volksmuziek zich in rap tempo naar een brede mix met andere muziekstijlen en wordt letterlijk “wereldmuziek”, muziek van de wereld!

Ook Europa is muzikaal in beweging, niet in de laatste plaats door de instroom van alle “nieuwkomers”. De Europese muziek is eigenlijk betrekkelijk jong en historisch mede gevormd door invloeden vanuit de Mediterraanse – Oriëntaals-Arabische tradities. Het lijkt ons interessant om die volksmuziek te onderzoeken.

Voor een spannend concept van de Muziek Herfst Week 2021, gaan Gerwil en Monique de muzikale krachten bundelen.

We gaan volksmuziek verkennen uit de landen rond de Middellandse zee : zuid Europa, noord Afrika , klein Azië.  Denk aan Italiaanse meezingers, Spaans-Joodse liederen, zuidEuropese Roma ritmes en Oriëntaalse buikdans. Wellicht dat hun ritmes en modi zich lenen tot nieuwe arrangementen en mixen.   Monique en Gerwil brengen ieder hun eigen nummers om gezamenlijk aan te werken. We studeren in één groep en hebben steun aan elkaar en profijt van ieders expertise. Deze opzet heeft het voordeel dat we individuele aandacht kunnen geven aan de verschillende instrumentgroepen zonder dat de hele groep lang hoeft te wachten. Later in de week kunnen opdrachten volgen in kleinere groepen of bandformaties.

Gerwil en Monique zijn ervaren workshop leiders. Ze hebben de Oriëntaalse grooves zogezegd ” in het bloed” en verwerkt in hun muziekdidactiek, en verwachten hun deelnemers (en elkaar) tot spannende arrangementen te inspireren.

Iedereen – met veel of minder ervaring in volksmuziek – is welkom. Je instrument staat niet in de weg , je kunt goed noten lezen of/ en akkoorden spelen. Je houdt van een muzikale uitdaging, durft om buiten gebaande paden te gaan.
===============================

Een paar voorbeelden via Youtube voor een idee van de sfeer:


1) Muziek uit Sicilië

2) Nieuwe en oude grooves Turkije-NrdAnatolie

3 ) Tophit uit het hele het Middellandse Zeegebied, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

4) Sa-Sa …Smeltkroes van grooves komt samen in Z-Europa , Albanië