Corona en de Muziek Herfstweek

De wereld staat op zijn kop door Corona. Allereerst dan ook sterkte voor wie de strijd met dit virus moet aangaan en dan vooral de ernstig zieken en hun naasten. En hulde aan de zorgverleners!

Voor wat de Muziek Herfstweek betreft…. het is nu een voordeel dat het nog een tijd duurt voordat het oktober is. Vooralsnog gaan wij ervan uit, dat dan de grote crisis weg is en dat het sociale leven en evenementen weer doorgang zullen vinden. Uiteraard, als daar aanleiding toe is, zullen wij de deelnemers van 2020 berichten.

Voor nu: blijf positief, blijf gezond en maak muziek!

muzikale groet van Ad, Johan en Janette